Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hart ? en zoo ja, moet de auteur dan deze wijsheid hebben opgedaan in de scholen der Epicureërs?

Het is alles even onzeker.

De resultaten van dit gedeelte van ons onderzoek samenvattende, kunnen we ons aansluiten bij het oordeel van een Engelsch geleerde1): „It is exceedingly difficult to find the slightest tracé of Epicureanisme in the book".

<*• Prediker en Xenopbanes.

Dr. H. Jackson heeft het boek Prediker vergeleken met enkele ons overgebleven fragmenten van den stichter der Eleatische school. 2) De gelijkenis is hier inderdaad meer opvallend, dan bij één der filosofen, die door Pfleiderer, Tyler en Plumptre worden genoemd.

Xenophanes is meer theoloog dan philosoof; hij is theist — moest tenminste door een' Semiet zoo verstaan worden; zijn Godsvoorstelling herinnert sterk aan de Joodsche: „Er is maar één God, ver boven Goden en menschen verheven, zijn gestalte is niet met de onze te vergelijken, zijne gedachten gaan ver boven menschengedachten." 3) De scepsis van Xenophanes doet aan die van den Prediker denken : „Uit aarde is alles, en alles wordt ten slotte

A. H. Mc. Neile. An introduction to Ecclesiastes.

®) Encyclop. Brittannica, s.v. .Xenophanes". Cf. Mc. Neile, p. 45.

') Fragm. 23. Cf. Hermann Diels.

Sluiten