Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volkomen bij aan zou sluiten —; hy zegt alleen, dat de beweging van de lucht bij de ademhaling in zekeren zin doet denken aan die van een rad.

Prediker en Aristoteles.

Volgens een bericht bij Josephus, 't welk door dezen Joodschen schrijver ontleend is aan Clearchus, zou diens leermeester, Aristoteles, op z'n reizen in Azië in aanraking zijn gekomen met een' Jood, van wien Aristoteles zelf getuigd had, dat hy niet alleen wat taal, maar ook wat geestelijke vorming betrof, een Helleen was. „It is interesting" zegt Tyler „in connection with this passage, quoted from Josephus, to observe that if not the first, at least nearly the first dear evidence, we have of Greek influence in Ecclesiastes, connects itself with Aristotle." Tyler heeft het oog op Pred. 2 : 3b. Dit eigenaardige, voor de studie van den Prediker zoo belangrijke vers luidt aldus: „Ik bedacht by mij zeiven, mijn lichaam met wijn te laven, terwyl mijn hart mij in wijsheid zou leiden, en aan dwaasheid vast te houden, totdat ik zien eou, wat goed is voor de menschenkinderen, om te doen onder den hemel, hun leven lang.x)

i) win -IÜN aiNn aiu nrw nmic -I»K ny

on«n 'o' neco D^awn nnn

Sluiten