Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mittelt wieder in die alte praktisch-kluge Menschenweisheit einzumünden."

Met deze meening staat Fr. niet alleen; geleerden als Gunkel en Bousset willen eveneens de Wijsheidsidee in Spr. 8 uit vreemden invloed afleiden en ongetwijfeld zullen ze meer aanhangers verwerven, naarmate de overtuiging veld wint, dat met den invloed van uitheemscbe cultuur op Israël en vooral op het Jodendom meer rekening moet worden gehouden dan tot dusverre is geschied.

Nu bestaan hier echter verschillende mogelijkheden.

In 't algemeen kunnen we reeds vragen : „Moeten we denken aan invloed uit het Oosten of uit het Westen ?" Wij hebben slechts met de laatste mogelijkheid te maken ; voor ons ligt het zwaartepunt van het probleem in de vraag naar de verhouding van de Wijsheidsidee tot de Alexandrijnsche filosofie. Volgens Fr. lijdt het geen' twijfel; „die Hypostasierung der Weisheit" is ontstaan onder invloed van den Griekschen Geest; rsie ist ein förmliches Sacrilegium, sie verrat ein gewaltsames Eindringen fremden Geistes in das jüdische Gebiet, und auch die Erhabenheit der Schilderung des Wesens der göttlichen Weisheit vermag keinen Augenblick über die Gewalttatigkeit, mit der hier griechische Yorstellungen in althebraische Weisheit hineingezwangt wurden, hinwegzutauschen".J)

!) 8. 13.

Sluiten