Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, en hij mag zich verheugen in de sympathie van een Engelsch onderzoeker;!) die nog verder gaat en het buiten twijfel acht, dat de dichter van „Job" de „Electra" van Euripides heeft gekend.2)

Het boek Job een Hellenistisch drama. Ter oriënteering laat ik enkele opmerkingen volgen over inhoud en compositie van het voor ons liggende geschrift. Ik heb den indruk gekregen, dat we bij de beoordeeling van dit boek het begin en het einde moeten laten rusten. Voor wie het leest in den overgeleverden vorm werken aanhef en slot verwarrend. Reeds door hun' vorm onderscheiden deze twee gedeelten zich van de rest van het boek; maar nog meer door hun' inhoud. In den proloog wordt als thema aangekondigd : „Vroomheid is meer dan loondienst." Wie echter het poëtisch gedeelte op zich zelf leest, ziet dat de dichter een ander probleem behandelt. Het gaat om de vraag, of het theologisch denken in staat is de problemen van het leven op te lossen.

De epiloog sluit zich bij den proloog aan, maar de

ï) Forbes Phillips. „Nineteentli Century" van Sept. 1906. Overgenomen in de „Wetenschappelijke Bladen" van 1907, pag. 376, sqq.

2) Ook acht de schrijver het heel goed mogelijk, dat Aeschylus zijn voordeel heeft gedaan met Job, of Job met Aeschylus. De constructie van het gewijde drama acht hij echter meer in den stijl van Sophocles.

Sluiten