Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

INLEIDING.

Jacht niet altijd en overal even hoog geschat 1. — Jagersvolken 1 en 2. — Ondheid en Middeleeuwen 2 en 3. — Bij intensieve cultunr treden de voordeelen van de jacht minder dan de nadeelen aan het licht 3 en 4. — Wildschade wordt vaak overdreven voorgesteld 4—9. — Niet iedere wildsoort brengt in dezelfde mate schade toe 5 9. Indirecte nadeeleï van de jacht 9 en 10. — Voordeelen van de jacht 10—17. — Internationale wildhandel 10—13 — Jachtopbrengsten 13 en 14. — Wild als factor van volksvoeding 15. — Hooge jachtpachtsommen 16. — Indirecte voordeelen van de jacht 16 en 17. — Aesthetisch belang bij het wild 17. — De jachtwet moet streven naar het behoud van een matigen wildstand 17—19. — De wildstand heeft eene natuurlyke strekking om achteruit te gaan. Oorzaken 18 en 19.

HOOFDSTUK I.

Geschiedenis en hedendaagsche stand der wetgeving.

A. Buitenland.

§ 1.

Publiek jachtveld-stelsel 20—32.— Romeinsch Recht 22 en 23. — Verschil tusschen het Romeinsche jachtrecht en het hedendaagsche publieke jachtveld-stelsel 23. — Portugal 23 en 24. — Spanje 24—26. — De jachtwetten van verschillende vroegere Italiaansche

Sluiten