Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enklaven" 129—136. — Voor ten minste de helft van den omtrek omsloten gronden 130—132. — Voor ten minste twee derde gedeelten van den omtrek omsloten gronden 133 en 134. — Toepasselykheid van de enclave-regeling op gedeelten van privatieve jachten 135 en 136.— Regeling van de uitoefening der jacht 136—150. — „Verwertung" der jacht. Verdeeling van de buitenlandsche wetten in vier groepen 136—139. — Openbare en ondershandsclie verpachting der jacht 139—142. — Wettelijke regeling van den duur van de verpachting der jacht 142—147. — Wettelijke beperking van het aantal jachtpachters 147—150. — Bestemming van de geldelyke voordeelen uit de jacht 150—158. — Verdeeling van de jachtopbrengsten onder de ingelanden volgens verschillende verdeelingsplannen 150—153. — Jachtopbrengsten komen ten goede aan de gemeentekas 153—155 — Tusschenstelsels 155—15S. — Bestuur der jachtcomplexen 159—162 — Twee stelsels 159 en 160. — Het Pruisische stelsel 160—162 — Het Saksische stelsel 162. — Ontstaan en te niet gaan van privatieve jachten 163—173. — Wettelijke regeling in Pruisen 163—168 — Ontstaan van privatieve jachten 163—167 — Wet van 1850 163 — Ontwerp van 1907 163 en 164. — Behandeling in de XIII Kommission 164— 167. — Wet van 1907 167. — Te niet gaan van privatieve jachten 167 en 168. — Wettelijke regeling in de Oostenrijksche kroonlanden 168—170. — Opvatting der jurisprudentie 171 en 172. — en der schrijvers 172 en 173.

§ 4-

Facultatief complexenstelsel 173—175. — Luxemburg 174 en 175.

B. Nederland.

Wet van 11 Juli 1814 176—181. — bracht het publieke jachtveldstelsel 176—179. — Eendenkooien vormden privatieve jachten 177 en

178. — Slechts gequalificeerden konden jachtacten verkregen 178 en

179. — De jacht werd niet beschouwd en behandeld als een regaal 179 en

180. — Ontwerp van wet van 20 Februari 1818 181—183 —Jachtregaal 181 en 182. — Ontwerp-K e m p e r van 1819 183—188. —Eerste lezing publiek jachtveld-stelsel 183. — Tweede lezing grondeigendomsjachtrecht-stelsel 183 en 184. — behoudens eene uitzondering 184 en

Sluiten