Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

259. — Actief kiesrecht 256. — Progressief stemrecht 256. — Aantal leden van het bestuur 257 en 258. — Zittingstijd van het bestuur 258—259. — Voorzitter en secretaris-penningmeester 259. — Instructie en reglement van orde voor het bestuur 259. — Werkzaamheden van de algemeene vergadering der ingelanden 259 en 220. — Toezicht van de Gedeputeerde Staten op de jachtcomplexen 260.

Sluiten