Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(besonders Auge und Ohr), Nötigung zu raschem Entschluss, schnellera, klarem Erfassen aller Umstiinde (Purschgang), vielfache Anregung, Freude am Naturgenuss"').

Het lijdt na het bovenstaande geen twijfel, of bij het behoud van den wildstand is een groot belang betrokken, een veel grooter nationaal belang dan meestal vermoed wordt.

Maar, zelfs indien al deze voordeelen, qu'on ne voit pas, nu eens niet opwogen tegen de wildschade, qu'on voit, zelfs dan zou, dunkt mij, nog één factor de schaal moeten doen overslaan naar eene bescherming van den wildstand binnen gematigde grenzen: het poëtische in de natuur. Zekere soorten van wild, zooals beren, wolven, wilde zwijnen, de van hoog in de lucht neerschietende adelaar en gier, die wij hier deels in het geheel niet, deels slechts bij hooge uitzondering als verdwaald exemplaar aantreffen, hebben, zooals Mr. Sickesz het uitdrukte, eene „romantische aantrekkelijkheid." Maar ook het overige wild moet blijven tot vervroolijking en opluistering van het landschap. Wat is toch een bosch zonder herten en reeën, zonder hazen en gevleugeld wild? Wat zijn onze plassen zonder wilde eenden? Neen, Nederland is nog rijk genoeg om zich die weelde te veroorloven en om de schade aan hout- en veldgewas te dragen, die van het kweeken van een wildstand het onvermijdelijke gevolg is.

Indien wij thans de balans van de voor- en nadeelen van de jacht opmaken, dan lijdt het geen twijfel, of de wetgever moet zich bij het regelen van de jacht doen leiden door dit hoofdbeginsel, dat de geheele jachtwetgeving moet beheerschen: het behoud van een matigen wildstand is een nationaal belang.

I) Lorey, t. a. p. bl. 357.

Sluiten