Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loren en het laatste bewijs daarvan is wel, dat zij, voldoende aan een op het Congrès international de la chasse van 1907 uitgesproken „voeu", bij Koninklijk Besluit van 29 October -1908 een „Conseil supérieur de la chasse" heefl opgericht. Deze Conseil heeft ten doel de Regeering van raad te dienen „sur toutes les questions intéressant la chasse . In zijn rapport aan den Koning verdedigde de Minister van Landbouw ad interim Helleputte deze instelling met de woorden. „La chasse, en effet, acquiert de plus en plus d'importance en Belgique.

Le nombe de chasseurs, qui était de 10560 en 1800, de 11000 en 1880, de 15130 en 1900, s'élève actuellement a prés de 18000.

Une progression plus marquée encore se constate en ce qui concerne le revenu des locations de chasse et la quantité de gibier livrée a 1'alimentation publique.

D'autre part, la chasse se pratique actuellement d'une fafon plus raisonnée, plus méthodique, et les questions spéciales qui s'y rattachent deviennent chaque jour plus nombreuses et plus complexes" ').

Terwijl de jachtwetten van de overige voormalige Italiaansche staten, zooals wij boven zagen, het publieke jachtveldstelsel omhelzen, verbindt alleen die van het vroegere hertogdom Modena het jachtrecht aan den eigendom van den grond. Volgens de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 Februari 1815') mag niemand op gronden van derden jagen zonder „1'assenso in iscritto del proprietario od amministratore." De grondeigenaar alleen en niemand anders is zakelijk gerechtigd tot de jacht op zijn grond.

1) Moniteur Beige, 78e Année. N. 316.

2) Verg. Annali di agricoltura, 1881 Num 33 : La legislazione intorno alla caccia vigente nelle varie provincie del regno, bl. 90. Uitgegeven door het Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Sluiten