Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

STELLINGEN.

i.

Het zou in strijd zijn met recht en billijkheid, indien eene afschaffing van de heerlijke jachtrechten gepaard ging met eene schadevergoeding van de rechthebbenden op den grondslag van de Tiend wet 1907.

II.

Het is wenschelijk de universiteiten te vervangen door faculteitsscholen, mits doelmatig ingericht, opgericht in verschillende streken van het Rijk.

i

III.

Het tweede lid van artikel 1 der Boterwet is eene bepaling, die nooit kan worden toegepast.

IV.

Eene der grootste fouten van de revolutie is geweest de afschaffing der gilden.

Sluiten