Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

In het Nederlandsche staatsbestuur heeft de Raad van State geene reden van bestaan.

VI.

Van partiëele wetswijziging moet een zoo spaarzaam mogelijk gebruik worden gemaakt.

VII.

Indien de Eerste Kamer na verwerping van een ontwerp van wet wordt ontbonden, behoeft het ontwerp niet op nieuw ter behandeling in de Tweede Kamer te worden gebracht.

VIII.

In Frankrijk verdient het stelsel van eene democratie, vertegenwoordigd in één persoon, de voorkeur boven de parlementaire kabinetsregeering.

IX.

Onder den term „gewestelijk gezag" in artikel 71 van het Regeerings-Reglement voor Nederlandsch-Indië zijn niet begrepen de gewestelijke raden.

X.

Voor zoover verdragen bepalingen inhouden betreffende burgerlijke rechten van de ingezetenen van NederlandschIndië kunnen zij door de Kroon bekrachtigd worden, zonder dat goedkeuring der Staten-Generaal vereischt wordt.

Sluiten