Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI.

Invoering eener hooge belasting op beurs-transacties, berekend naar een zeker percentage van den gedanen koers, verdient aanbeveling, mits er eene enumeratieve lijst van fondsen zij, wier verhandeling wegens hun niet-speculatief karakter belastingvrij moet blijven.

XVII.

Het kapitaalbegrip van E. von Böhm-Bawerk in zijn „Capital und Capitalzins" is te verkiezen boven dat van C h. A. T u 111 e in „The quarterly journal of economics" deel XVIII.

Sluiten