Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trokken wordt een besluit van 6 Augustus 1898, van kracht geworden 2 Februari 1903.

Idem dd 22 April 1903 No. 334 voor het vervaardigen van vilten hoeden, waarbij ingetrokken een besluit van 30 Nov. 1897, van kracht geworden 1 Juni 19 3.

Idem dd. 17 Dec. 1903 n° 1086 voor het vervaardigen, veranderen, garneeren, afwerken en herstellen van artikelen van kleeding, met uitzondering van laarzen en schoenen, en alle daarmede in verband staande werkzaamheden. Uitgesloten zijn bij dit besluit het vervaardigen in het groot van artikelen van kleeding, waarop het desbetreffend besluit van 5 Jan. 1903 en dat van v:lten hoeden, waarvoor het besluit van 22 April 1903 van kracht blijft. Ingetrokken wordt hierbij het besluit van 22 April 1897 betreffende zakdoeken, schorten en blouses. Dit besluit werd van kracht 1 Januari 1904.

Idem dd. 23 Mei 1907, n°. 405 voor niet-textielfabrieken en werkplaatsen waar, en de huisarbeiders door wie de industriëen in de bijlage aangegeven, worden uitgeoefend; van kracht geworden 1 Augustus 1907.

Bijlage.

Het vervaardigen van laarzen en schoenen ;

Het vervaardigen of herstellen van parapluies, zonneschermen, parasols of onderdeelen van deze artikelen ;

Het vervaardigen van kunstbloemen;

Het snijden van fluweel;

Het vervaardigen van tenten ;

Het vervaardigen of herstellen van zakken ;

Het vervaardigen van koord en touw;

Het overtrekken van tennis-ballen en raketten ;

liet vervaardigen van papieren zakken;

Het geheel of gedeeltelijk vervaardigen van doozen

Sluiten