Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRANKRIJK.

Aan het rapport der Heeren P. Pic en A. Amieux „Le travail a domieile en Franee et spécialement dans la région Lyonnaise. uitgebracht voor het congres te Genève 1906 der Internationale Vereeniging voor wettelijke bescherming der arbeiders, ontleenen wij het volgende :

p. 6. 2°. Wetgeving.

,,In welke mate wordt de huisindustrie (travail en chambre et le travail en petit atelier (atelier de familie)) getroffen door een wettelijke regeling ?

De wet van 2 November 1892 regelt in Frankrijk den arbeid van vrouwen en kinderen. Artikel 1 par. 3 verklaart de wet niet toepasselijk op werkplaatsen, waar slechts leden van het gezin onder het gezag, hetzij van den vader, de moeder of den voogd, werken.

Wij kunnen dus zeggen, dat de huisindustriëele bedrijven vrij zijn van iedere wettelijke regeling — uitgezonderd echter die, waar met behulp van motoren gewerkt wordt of die behooren tot de geclassificeerde bedrijven.

Maar de werkplaatsen, tot deze categoriëen behoorende, zijn slechts onderworpen aan de wettelijke voorschriften, betrekkelijk de hygiëne en de veiligheid en zijn niet onderworpen aan eenige regeling, betrekkelijk, hetzij den arbeidsduur, hetzij de omstandigheden, waaronder het werk verricht wordt.

Voor ce desbetreffende wetgeving (zie ook Reichsarbeitsblatt 1906. Jahrgang IV. n°.4 S. 333) de wet over den arbeid van kinderen, vrouwen en meisjes in de industrie van 2 Nov. 1892, gewijzigd 30 Maart 1900 en de wet over de gezondheid en de veiligheid in de

Sluiten