Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een van zulke artikelen door den huurder van een kamer of woning van een huurkazerne of woonhuis, is een reden, zulk een huurder uit te zetten op de wijze van het kort geding (bv summarv proceedings) om bezit van eigendom van onroerend goed (real propertv) te herkrijgen, zooals voorgeschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Revised Statutes — Third Edition — 1901 — (pa^e 2813) 10).

Section 28. Geen kamer of Productie in huurkazernes woning in een huurkazerne en woonhuizen. of woonhuis, in gebruik om te eten of te slapen, mag gebruikt worden voor het vervaardigen, geheel of ten deele, van jassen, vesten, broeken, kniebroeken, overjassen, mantels, hemden, beurzen, veeren, kunstbloemen of sigaren, behalve door de leden van de erin wonende familie, waaronder begrepen worden een echtgenoot en zijn vrouw en hun kinderen, of de kinderen van elk van beiden. Een familie gebruikend of het toezicht hebbend over zulk een werkplaats, moet binnen 14 dagen vanaf het tijdstip, waarin zij begint daarin te werken aan de gezondheidscommissie der stad (city or town) of dorp er kennis van geven waar zulke werkplaats is gelegen, of aan een bijzondere inspecteur, aangesteld door zulke commissie, van de ligging van zulke werkplaatsen, de aard van het werk, daar verricht, en het aantal erin werkzame personen.

En daarop moet zulk een commissie indien het Verlof, dat raadzaam acht, een verlof (permit) laten afgeven aan zulk een familie om het handwerk in de kennisgeving omschreven te verrichten. Zulk een commissie is bevoegd zooveel personen, als zij raadzaam acht, aan te stellen om als bijzondere inspecteurs op te

lu) Section 28. Labor Laws p. 935.

Sluiten