Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken en ze te brengen in een zindelijke, hygienische en geschikte toestand om gebruikt te worden voor gezegd werk. En indien aan gezegde kennisgeving niet binnen 30 dagen na de beteekening (service) ervan, is voldaan moet gezegde inspecteur of een van zijn ambtenaren een aanklacht indienen bij het tot vervolging bevoegde gezag.

Sect. 4530. Ieder physiek persoon, firma of Boete. corporatie (corporation) eenig werkvertrek in

eigendom hebbend of gebruikend (using or occupying) ter zake als in section 4527 omschreven, wordt voor de schending van een der voorschriften van sections 4528 of 4529 gestraft met geldboete van ten hoogste 500 dollars.

Sluiten