Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARYLAND.

Public General Laws—Code of 1903.*)

Article 27.

Section 234. Alle fabrieken (factories, manuHygiene. facturing establishments) of werkplaatsen in deze Staat moeten in een zindelij ken toestand gehouden worden en vrij van uitwasemingen van eenig riool, privaat of andere uadeelige invloed uitoefenende omstandigheid, en geen fabriek of werkplaats mag, terwijl daarin werk verricht wordt, zoo overbevolkt zijn, dat het schadelijk is voor de gezondheid van hen, die erin werkzaam zijn ; en iedere zoodanige fabriek of werkplaats moet goed en voldoende verlicht zijn en geventileerd op zulk een wijze dat het, zoo ver als doenlijk, onschadelijk maakt, alle gassen, dampen, stof of andere verontreinigingen, die tijdens het productieproces of de handenarbeid daarin verricht, ontstaan en welke voor de gezondheid schadelijk kunnen zijn.

Section 235. Ieder physiek persoon, firma of Boete, corporatie (corporation), besturend of de leiding hebbend van eenige fabriek of werkplaats in deze Staat, die een van de eischen van de voorgaande section verwaarloost, of verricht, of toestaat dat in de fabriek of werkplaats, waarvan hij de leiding of het bestuur heeft, eenige handeling verricht wordt, strijdig met de voorschriften van gezegde section, is schuldig aan een misdrijf (misdemeanor) en wordt, wanneer zijn schuld daaraan bewezen wordt voor een hof tot rechtspraak bevoegd, gestraft met geldboete van 150 dollars voor iedere overtreding aldus begaan.

') Section 234—.238, 240—243, Labor Laws p. 540—542.

Sluiten