Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MASSACHUSETTS.

Revised Laws. 1902. 1).

Chapter 106.

,, . Section 56. 2). (Gewijzigd

Vergunning, vereischt voor bij Chapter 238, Acts of huisindustrieele werk- 1905). Een kamer of woplaEitsen. ning (r00m or apartment)

in een huurkazerne of w oon mis (tenement or dweiling house) mag niet gebruikt v\or en met het doel daarin te maken, veranderen, hers ellen of af te werken jassen, vesten, broeken, of kledingstukken van welken aard ook, behalve door hen, die uitsluitend behooren tot de leden van de erin wonende familie. Een familie, die verlangt te maken, \ eranderen, herstellen of af te werken, jassen, vesten, broeken of kledingstukken van welken aard ook in een kamer of woning van een huurkazerne of woonhuis, moet daartoe eerst een vergunning (license) bekomen van een inspecteur van fabrieken en openbare gebouwen, welke vergunning gewaarmerkt moet worden door het hoofd van de districtspolitie. Een vergunning kan gevraagd worden door, en afgegeven worden aan een lid der familie, welke zulk werk verlangt te doen.

Geen physiek persoon, Verbod voor den ondernemer, vennootschap of coqio-

ratie (corporation) mag ïuien, in dienst hebben of een contract sluiten met een lid van een familie, welke geen vergunning heeft om te werken, veranderen, herstellen of af te werken kleederen of kledingstukken als boven bedoeld, in een

») Section 56—61. Labor Laws p. 601—602.

BuilerinTVo'' pAl63Tire 11 1898 P" 35S' IX 1905 P" ^

I9°5)- Een kamer of woning (room or apartment) in een huurkazerne of

Sluiten