Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kamer of woning van een huurkazerne of woonhuis, als bovenbedoeld.

Iedere kamer of woning, waarin kleedeHygiene, enz. ren of kleedingstukken gemaakt, veranderd, hersteld of afgewerkt worden, moet in een zindelijke toestand worden gehouden en is onderworpen aan de inspectie en het onderzoek van de inspecteurs van de districtspolitie, om vast te stellen of gezegde kamer of woning of gezegde kleederen of kleedingstukken of onderdeden daarvan, zindelijk zijn en vrij van ongedierte en geen gevaar opleverend voor infectie of besmetting.

Een kamer of woning Vrijstelling van vergunning voor in een huurkazerne uitsluitend werkvertrekken. of woonhuis, welke

niet gebruikt wordt om in te huizen of te slapen en die niet communiceert met een kamer of woning, welke gebruikt wordt om in te huizen of te slapen en die een aparte en speciale ingang heeft vanuit het buitenportaal, is niet onderworpen aan de voorschriften van deze section , noch zullen de voorschriften van deze section een persoon of familie beletten een kleermaker of naaister bij zich in dienst te hebben om kleederen te maken voor het eigen gebruik van die persoon of familie.

Ieder physiek persoon, firma of corporatie, Register, hurend, in dienst hebbend of een contract sluitend met een lid van een familie, welke een vergunning heeft als in deze section bedoeld, voor het maken, veranderen, herstellen of afwerken van kleederen of kleedingstukken, te verrichten buiten het huis van zulk een physiek persoon, firma of corporatie, moet een register houden, duidelijk in het Engelsch geschreven, van de namen en adressen der personen, die aldus gehuurd of bij hem in dienst zijn of met wie hij een contract gesloten heeft en moet een afschrift

Sluiten