is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetgeving betreffende de huisindustrie in het buitenland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MISSOURI.

Revised Statutes — 1899 !).

Section 10096. -). Geen Productie in huurkazernes kamer of woning (room or en woonhuizen. apartment) in eenige huur¬

kazerne of woonhuis (tenement or dweiling house) mag gebruikt worden door meer dan 3 personen, die niet uitsluitend behooren tot de leden van de erin wonende familie, voor het vervaardigen van kleedingstukken, beurzen, veeren, kunstbloemen of andere goederen, gedragen door mannen of vrouwen.

Ieder physiek persoon, firma of corporatie Register, (corporation), die een contract sluit voor het vervaardigen van een der artikelen, vermeld in deze section, of die de compleete grondstoffen uitgeeft, waarvan zij gemaakt of geheel of gedeeltelijk afgewerkt moeten worden, moet een register houden van de namen en adressen van allen, aan wie zulk werk is gegeven om gemaakt te worden of met wie zij een contract gesloten hebben om zulks te doen. Zulk register moet ter inspectie overgelegd worden, en een afschrift daarvan moet aan den commissaris van arbeid of fabrieksinspecteur op zijn verzoek verstrekt worden.

Sect. 10097. s)- Geen Verbod voor den ondernemer, physiek persoon, firma

of corporatie mag deswetende verkoopen of ten verkoop ten toon stellen een van de artikelen, hierin vermeld, wanneer zulke artikelen gemaakt waren op een wijze strijdig met dit artikel

Section 10097—10098. Labor. Laws p. 739.

2) Section 10096. Annuaire III 1S99 p. 537.

3) Section 10097. Annuaire III 1899 p. 538.