Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namen en adressen, van welk register inzage moet worden gegeven aan den hoofd-inspecteur (State inspector) van werkplaatsen en fabrieken t> r inspectie, wanneer daarom gevraagd wordt.

Sect. 4364 — 84. l). Goederen, die niet verkocht Geen physiek persoon, firenz. mogen worden. ma of corporatie, mag in

ontvangst nemen, behandelen (handle) of transporteeren naar anderen, of verkoopen, in voorraad houden of ten verkoop ten toon stellen goederen, vermeld in section 1 (section 4364 — 80) tenzij die gemaakt zijn onder de hygienisehe verhoudingen, voorgeschreven (provided for and prescribed) in deze wet (sections 4364—80 tot en met 4364—85).

Maar deze wet omvat niet het maken Vrijstellingen, van kleederen of andere goederen door iemand voor een ander op diens persoonlijk bevel, en wanneer die ontvangen zijn, om gedragen of gebruikt te worden, direkt uit handen van den maker.

Alle schendingen van de voorschriften Vervolgingen, van deze wet moeten vervolgd worden door den inspecteur in overleg en met toestemming van den hoofdinspecteur van werkplaatsen en fabrieken.

Sect. 4364 — 85. Elk physiek persoon, firma Boeten enz. of corporatie, die een van de voorschriften van deze wet (sections 4364—80 tot en met 4364—85) schendt, wordt bij bewezen schuld daaraan, gestraft met geldboete van ten minste 50 dollars en ten hoogste 100 dollars voor iedere overtreding of met hechtenis (imprisoned) van ten minste 30 en ten hoogste 60 dagen of met beide, naar het oordeel van het hof.

[Deze section regelt verder de bestemming der geïnde boeten en de dekking der vervolgingskosten.]

8) Section 4364—84. Annuaire IV 1900 p. 897 cf. 2)

Sluiten