Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de gezondheid van het algemeen of van hen, die zoo werkzaam zijn, het vordert. Het verlof moet omlijst worden en op een zichtbare plaats in de kamer of in een van de kamers, waarop het betrekking heeft, opgehangen worden. Ieder physiek persoon, firma, maatschappij (company) of corporatie, die een contract sluit voor het vervaardigen van een der artikelen, vermeld in deze section, of die een deel der grondstoffen uitgeeft, waarvan de artikelen of sommigen ervan moeten gemaakt worden, of geheel of gedeeltelijk afgewerkt moeten worden, moet, alvorens het contract te sluiten voor het vervaardigen van een der gezegde artikelen of de grondstoffen uit te geven, waarvan de artikelen of sommigen ervan moeten gemaakt worden, eisehen, dat zulk een contractant, persoon of personen gezegd verlof van den fabrieksinspecteur, als in deze section gevorderd, overlegt en moet een geschreven register houden van de Register, namen en adressen van alle personen aan wie zulk werk is gegeven om gemaakt te worden of met wie zij een contract hebben gesloten om zulks te doen. Zulk register moet worden overgelegd ter inspectie en een afschrift daarvan moet verstrekt worden op verzoek van den fabrieksinspecteur of een van zijn adjuncten.

Evenwel mag niets in deze section Vrijstellingen, zoo worden uitgelegd, dat het eenige familie belet een naaister bij zich in dienst te hebben om artikelen te vervaardigen voor het eigen gebruik van zulk een familie.

Sect. 2. 3). Niet minder Luchtruimte, ventilatie, enz. dan 250 kubieke voet

lucht mag toegestaan worden voor iedere (each and every) persoon in een werkvertrek, waar personen werkzaam zijn aan zulk

3) Section 2. Annuaire I 1897 p. 375.

Sluiten