Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk als hierboven beschreven. Er moeten voldoende ventilatie-middelen aanwezig zijn in elk werkvertrek van iedere zoodanige inrichting, en gezegd werkvertrek of vertrekken in gezegde inrichting moet Hygiene. volmaakt zindelijk, hygiënisch en geschikt gehouden worden om gebruikt te worden voor zulk werk of beroep. De fabrieksinspecteur en de adjunct-fabrieksinspecteur, volgens de aanwijzingen van den fabrieksinspecteur, moet de eigenaar, agent, of huurder een schriftelijke kennisgeving sturen, te zorgen, of te laten zorgen, voor afdoende en behoorlijke middelen om zulk werkvertrek of vertrekken te ventileeren en gezegd werkvertrek of vertrekken te brengen in een volmaakt zindelijke, hygiënische en geschikte toestand, om gebruikt te worden voor zulk werk of beroep, en hij moet zulk een eigenaar,agent of huurder vervolgen, indien aan zulk een kennisgeving niet is voldaan binnen 10 dagen na de beteekening (service) ervan. [Hier volgen in de wet eenige voorschriften omtrent brandgevaar, die wij als van minder belang onvertaald laten.J

Sect. 3. 4) Een gedrukt Een exemplaar van de wet in exemplaar van deze elke kamer op te hangen. wet (act) moet door

den inspecteur verstrekt worden voor ieder werkvertrek van elke fabriek, of huis, waar goederen vervaardigd of verhandeld worden, waarin personen werkzaam zijn, op wie de voorschriften van deze wet van toepassing zijn en het is de plicht van hem, die de personen, daarin werkzaam, in dienst heeft, gezegd gedrukt exemplaar van de wet in elke kamer op te hangen en opgehangen te houden.

Sect. 4. Ieder, die een van de voorschriften Boete enz. van deze wet schendt, of weigert te voldoen

_ aan eenige eisch, als hierin omschreven, van

*) Section 3. Annuaire I 1897 P- 375-

Sluiten