Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan niet toestaan voor het vervaardigen, herstellen, veranderen of afwerken van een der artikelen in deze wet vermeld, op een wijze strijdig met de voorschriften ervan. Indien een kamer of woning in zulk een huurkazerne of woonhuis of in een gebouw, gelegen achter een huurkazerne of woonhuis, aldus op onwettige wijze wordt gebruikt, moet de commissaris van arbeid en de industrieele statistiek, fabrieksinspecteur of adjunct-fabrieksinspecteur, daarvan een kennisgeving beteekenen (serve) aan zulk een eigenaar, huurder of agent. Tenzij zulk een eigenaar, huurder of agent zulk een op onwettige wijze vervaardigen binnen 30 dagen na het beteekenen van zulk een kennisgeving, doet ophouden of binnen 15 dagen daarna maatregelen neemt en naar behooren doorzet tot het uitzetten van den gebruiker van een huurkazerne of woonhuis of van een gebouw, gelegen achter een huurkazerne of woonhuis, die op onwettige wijze zulke artikelen vervaardigt, herstelt, verandert of afwerkt in eenige kamer of woning daarin, wordt hij beschouwd als schuldig aan schending van deze wet, alsof hij in eigen persoon betrokken was bij zulk op onwettige wijze vervaardigen, herstellen, veranderen of afwerken.

Sect. 1636—77. Ieder physiek persoon, Boete enz. firma of corporatie, agent of bestuurder van eenige corporatie, die of voor zich zelf of voor zulke firma of corporatie, of in eigen persoon of door middel van agenten, bedienden of meesterknechts een van de voorschriften van deze wet schendt, wordt, bij bewezen schuld, gestraft met geldboete van ten minste 20 dollars en ten hoogste 100 dollars voor iedere overtreding of met hechtenis (imprisoned) van ten minste 20 dagen en ten hoogste 60 dagen, of met beide.

[Deze section regelt verder de dekking der vervolgingskosten.]

Sluiten