Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ramen moeten open gehouden worden 30 minuten vóór en 30 minuten na werktijd.

Sect. 1636—105. 12). Iedere zulke werkZindelijkheid. plaats of ruimte, waarin een of meer personen, werkzaam zijn, en iedere zulke fabriek, waarin 5 of meer personen werkzaam zijn, moet zindelijk gehouden worden. De stof moet eens per dag van de werktafels en vloeren verwijderd worden, de vloeren moeten minstens éénmaal per week geschrobd worden en er moet één spuwbak zijn voor iedere twee arbeiders.

Sect. 1636—106. 13). NieBeperkte arbeidsduur voor mand beneden de achttien personen beneden 18 jaar. jaar mag werkzaam zijn,

of verlof krijgen te werken in een sigaren-werkplaats of -fabriek, om sigaren te vervaardigen langer dan 8 uur per dag of 48 uur per week.

Sect. 1636—107.14). Waar manKleedkamer, privaten, nen en vrouwen werkzaam zijn

moeten aparte kleedkamers en privaten zijn voor de beide sexen.

Sect. 1636—108. Ieder, die eenig voorschrift Boete. van deze wet (act) schendt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 25 dollars en ten minste 10 dollars voor de eerste overtreding, van ten hoogste 50 dollars en ten minste 25 dollars voor de tweede en iedere volgende overtreding.

Sect. 1636—109.15). DefabrieksMiddelen tot naleving inspecteur heeft de volledige dezer wet. macht en het is zijn plicht de

naleving van al de voorschriften

12) Section 1636—105. Annuaire IV 1900 p. 892.

13) Section 1636—106. Annuaire IV 1900 p. 892. 14j Section 1636—137. Annuaire IV 1900 p. 892. 15) Section 1636—-109. Annuaire IV 1900 p. 892.

Sluiten