Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. moet de Gouverneur daarop, bij bevelschrift gepubliceerd in de Gazette, de schorsing opheffen ;

c. zulk een opheffing der schorsing zal in werking treden op een datum, hoogstens 14 dagen later, vast te stellen in zulk een bevelschrift.

DIVISION X.

[108 — 113 geven bepalingen aangaande de bevoegdheden en verplichtingen der inspecteurs, belast met het toezicht op de naleving dezer wet.]

DIVISION XI.

114. 1. Geen leider eener fabriek mag Minimum loon. eenigen arbeider een weekloon betalen lager dan 4 shilling.

Boete: 10 pond sterling.

115. 1. Niemand mag direct of Verbod van premies indirect, of onder eenig voorvoor het in dienst wendsel of list:

nemen van vrouwen, a. eenig persoon verplichten of toestaan te betalen of te geven; of

b. van eenig persoon aannemen eenige vergoeding, premie of gratificatie voor het in dienst nemen of te werk stellen van een vrouw als leerling of improver bij het klaarmaken of vervaardigen van kleedingstukken.

Boete : 10 pond sterling.

2. Hij, die zulk een vergoeding, premie of gratificatie betaalt of geeft, is bevoegd deze terug te vorderen van hem, die deze aannam, voor een Hof tot rechtspraak bevoegd.

[116 geeft bepalingen omtrent waarborgsommen wegens niet voldoen van leerlingen.]

DIVISION XII.

117.1. Wanneer een arbeider Algemeene voorschriften, twee of meer categoriën van

werk verricht, waarop een

Sluiten