Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102. Geen loonbepaling van Niet van toepassing op een Bijzonderen Raad is van kinderen van den werk- toepassing op de kinderen van gever. den werkgever.

DIVISION IX.

[103 ') geeft bepalingen betreffende Bijzondere Raden voor de meubel-industrie, en brood- en banketbakkerijen.]

DIVISION X.

104. ■) W 7anneer eenig Uitbreiding der bevoegdheden persoon of personen of van de Raden door groepen van personen,

den Gouverneur. werkzaam is of zijn voor

eenigen werkgever met het klaarmaken of vervaardigen van artikelen, voor het klaarmaken of vervaardigen waarvan door een Bijzonderen Raad de minimum-loonen zijn bepaald, dan moet, indien dat door den Gouverneur voorgeschreven wordt, de Bijzondere Raad op de wijze voorgeschreven bij deze wet ook bepalen welke minimum-loonen betaald mogen worden door eenigen werkgever aan zulk een persoon, of personen of groepen van personen voor het geheel of gedeeltelijk klaarmaken of ver-vaardigen, binnen of buiten een fabriek of werkplaats van eenige bijzondere (particular) artikelen, welke dan ook.

16 s) (Factories and Shops Act, 1905 N* 2) 1. De Gouverneur is bevoegd, bij besluit gepubliceerd in de „Government Gazette", indien hij daartoe gemachtigd is door een besluit genomen door beide Huizen van het Parlement, de bevoegdheden van eenigen Bijzonderen

') 103. Bulletin E. II 1907 p. 69, Bulletin VI 1907 p. 180, Annuaire IX 1905 p. 348.

2) 104. Bulletin E. II 1907 p. 69, Bulletin VI 1907 p. 186, Annuaire IX 1905 p. 348.

3) 16. Bulletin E. II 1907 p. 69, Bulletin VI 1907 p. 180, Annuaire IX 1905 p. 372.

Sluiten