Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

het vaststellen van stukloonen moet een Bijzondere Raad, in alle gevallen, waarin naar zijn oordeel het nuttig is zulks te doen, bepalen öf, en zoo ja, welke vergoeding betaald moet worden voor wachttijd.

[17—19 = section 88—90 van de Factories and

Shops Act, 1905 van Victoria ').]

f20 is nagenoeg gelijkluidend met section 16 van de Factories and Shops Act, 1905 N° 2 van Victoria 2).j

[21 28 geven bepalingen omtrent leerlingen, im~

provers en jeugdige arbeiders.]

29 = section 98 van de Factories and Shops Act,

1905 van Victoria3).]

[30 geeft bepalingen aangaande een vergunning voor oude, langzame en gebrekkige arbeiders om tegen een lager loon te werken dan hetwelk door den Raad

is vastgesteld.]

[31—32 zijn nagenoeg gelijkluidend met section

100 en 101. 1 van de Factories and Shops Act, I9°5

van Victoria 4).]

33 = section 102 van de Factories and Shops Ac ,

1905 van Victoria5).]

[34 geeft bepalingen betreffende Bijzondere Raden

voor de meubel-industrie, en brood- en banketbakkerijen.]

135 _ section 104 van de Factories and Shops Act,

1905 van Victoria 6).]

[36 is nagenoeg gelijkluidend met section 105 van de Factories and Shops Act, 1905 van Victoria ')■]

37—39 zijn nagenoeg gelijkluidend met section 117 en 118 van de Factories Act, 1907 van SouthAustralia s).]

>) Zie blz. 147, 148.

2) Zie blz. 152.

s) Zie blz. 149.

*) Zie blz. 150.

j) Zie blz. 152.

«) Zie blz. 152.

") Zie blz 153 s) Zie blz. 127, 128.

Sluiten