Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Igudnodon. — Het ruggemerg van den Atlantosaurus. — Van den oer-vogel en zijne liefde. — Het oudste strand. — Liefdesreliquieën van het Carabrische oerstrand. — Het eindstation van de zichtbare liefde op aarde. — De leer van Darwin. — Hoe de bacil liefheeft.

— Het groote geheim. — De roodgloeihitte der aarde. — Aanteekeningen.

(Bldz. 120—145.) Oerteelt. — Is de liefde „ontstaan"? — Hetgeboorteproces der liefde. — De sage van Aphrodite's geboorte en de afstamming der apen. — Het wonder der schepping. — Grondstoffen of elementen. — Het anorganische en het levende. — Het oer-element: de koolstof. — Het leven als grondeigenschap der stof. — Geest en stof. — Het begrip van het individu. — De waterdroppel in de grot. — Erotische en mechanische aantrekking. — De „Wahlverwandtschaften.' — De haat en de liefde der atomen. — Het behoud van arbeidsvermogen. — De .levenskracht." — De regenboog der liefde. — De geslachtelijke voortplanting. — Aanteekeningen. —

(Bldz. 146—188.) Een sprookje van dwergen en de liefde in het „derde Rijk." — De dikke ster. — Hoe de kaboutertjes aan kinderen kwamen. — Twee dwergen, die elkaar opeten. — Eene kiespijn-historie. — De groote en de kleine dwergen. — Hoe de dwergen alles op zijn fraaist regelden en ten slotte sociaal werden.

— Het „derde" Rijk. — De mensch en de bacil als meesters der aarde. — De geslachtsloosheid der oer-cellen. — Groei en voortplanting. — De deeling als voortplanting. — De versmelting van twee oercellen. — Het geboorte-uur der geslachtsliefde. — De liefde als verfijnde vorm van het eten. — Waarom men niet met zijne broeders of zusters trouwt. — De liefde der bloemen. — Wat de vlieg in den Aronskelk moest beleven. — De liefde per muizenval. — Over de vernuftige Vallisneria. — De beweeglijke man en de gezeten vrouw.

— Over den vroolijken volvox. — Het voortplantingsproces bij het blaaswier. — De reukzin in de liefde. — De eindoplossing van het sprookje der dwergen. — Het ontstaan van voortplantingsorganen.

— Over het infusiediertje en over de siphoneeën. —Aanteekeningen.

(Bldz. 189—216.) Het „sociale" element in de geschiedenis der liefde. — De mensch en de volvox. — Arbeidsverdeeling. — De arbeidsverdeeling in het eten. — Het ontstaan der gastraea. — Hoe uwe ziel tot stand kwam. — Mannelijke en vrouwelijke celgemeenschappen. — De arbeidsverdeeling in de liefde. — Het groote raadsel der erfelijkheid. — Het geval Schenk. — De hypothese der pangenesis. — Of Weismann gelijk heeft? — Nogmaals over den volvox. — De biogenetische grondwet. — De historische oplossing van het menschelijke voortplantingsproces. — Wat er gebeurt met het menschelijke embryo. — Terugblik. — Aanteekeningen.

Sluiten