Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanteekeningen.

1. Herberg. — 2. Een vlinder, tot de familie der „schoenlappers" behoorende (Vanessa carduï). — 3. Verdedigingsgeschrift. — 4. Strijdperk in het amphitheater der Romeinen. — 5. Aphrodite = Venus. 6.

Ééndagsvlieg, haft of oeveraas (E p h é m e r a), een netvleugelig insect, dat als larve 2 of 3 jaren in het water leeft en daarna, als volkomen insect, slechts enkele uren in de lucht, uitsluitend voor de voortplanting.

7. Priesteressen van Bacchus. — 8. De Devonische formatie, na de Silurische formatie de oudste lagen van de Primaire periode der aardgeschiedenis. — 9. Eene plantenfamile uit den vóórhistorischen tijd, verwant aan de varens en waarvan tegenwoordig nog slechts weinige soorten bestaan. (E q u i s e t a c e ë n). —

10. Ichthyosaurus (= vischhagedis), een reusachtig watermonster en archaeopteryx (— oudste vogel) een groote vogel, die voor een deel nog de kenmerken van de kruipende dieren vertoont; beide uitgestorven vóórwereldlijke dieren uit de J u r a f o r m a t i e, de tweede formatie uit de tweede of Secundaire periode der geologie.

11. De Tertiaire of 3e periode der aardgeschiedenis, op één na de jongste, die nog gevolgd werd door het D i 1 u v i u m en het A 11 uv i u m, den tegenwoordigen tijd. - 12. Riviertje ten Zuiden van Athene.

13. Epigonen waren oorspronkelijk de zeven, tegen Thebe strijdende vorsten, die den dood hunner vaderen wreekten. Later gebezigd, in den zin van „nakomenden", voor hen, die, uit gemis aan oorspronkelijkheid, de denkbeelden van groote voorgangers verwerkten. — 14. De zeehelden der oude Noren ; het Noorsche Wikingar = krijgsman. — 15. Volgens de sage een reusachtig zeemonster. — 16. H a a rs t e rr en of crinoïden (zeeleliën), vormen eene klasse van de stekelhuidige dieren en zijn verwant aan onze zeesterren en zeeëgels. Zij waren op een langen steel bevestigd en van haar- of veervormige, om den mond geplaatste, vangarmen voorzien, waardoor zij eenigszins het uiterlijk van bloemen vertoonen. Vooral menigvuldig in de oudere aardperioden, doch, volgens het nieuwere diepzee-onderzoek, ook thans nog in honderden soorten voorkomend. — 17. Braspartij, met allerlei uitspattingen gepaard.

18. Springende bronnen van stoom en kokend water op IJsland. — 19. Eene soort van walvisch uit de IJszee. — 20. Zwemvogels uit het hooge Noorden, die zich vooral met visch voeden. — 21. Plechtige

Sluiten