Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten worden, — hoevele malen : dat kunnen wij hier ter zijde laten.

En toch spreekt dit schimmenheir van overoude Ichthyosauriërs, dat eenmaal in levende lijve op de aarde vertoefde, reeds tot ons van de liefde.

Tusschen de ribben van zulk een Ichthyosaurus liggen soms aardige miniatuuruitgaven van het groote moederdier: ongeboren jongen, die met de zwangere moeder, nog vóór de geboorte, door den één of anderen storm gedood en in het slib begraven zijn. De Ichthyosaurus legde geen eieren, doch bracht de jongen levend ter wereld, zooals tegenwoordig nog de, ook in ons land voorkomende, kleine hagedis 5), met hare geelgevlekte onderzijde.

Overigens lijdt het geen twijfel, dat deze jongen verwekt zijn door dezelfde wijze van bevruchting, als tegenwoordig nog bij alle kruipende dieren, bij alle gewervelde dieren : door de lichamelijke versmelting van eene eicel en eene zaadcel, waartoe dus eene gemeenschap tusschen het mannelijke en vrouwelijke dier noodig was. Deze ging bij de Ichthyosauriërs, die althans voor een deel kolossale dieren, dikwijls van tien meters lang, waren, met hevige liefdesbetuigingen gepaard. Wij denken daarbij aan de tegenwoordige walvisschen, die, hoewel zij geen kruipende dieren, maar zoogdieren zijn, toch het meest met de Ichthyosauriërs overeenkomen en bij welke de reusachtige staartvin van het mannelijke dier, een reus van soms twintig meters lengte, de zee beuKt, dat zij dreunt en kookt. Ook de enorme loodrechte staartvin van den Ichthyosaurus heeft waarschijnlijk tijdens de paring de zee in de hevigste beroering gebracht. Wellicht hebben zij daarbij ook nog gebruld, zooals de gewoonte is van hunne achterneven, de krokodillen, en misschien verspreidde zich daarbij, evenals bij dezen, over de plaats der paring eene wolk van doordringenden muskusgeur. Hoogst waarschijnlijk hadden ook de mannetjes der Ichthyosauriërs een verbitterden kamp te voeren om het bezit van het wijfje, zooals tegenwoordig nog onze gewone hage-

Sluiten