Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen moet geweest zijn. De voorstelling, dat ook de „spankrachten" van het leven op die wijze zijn ontstaan, door eene omzetting van dit latente arbeidsvermogen, levert dus eigenlijk geen bezwaar op. Verder heeft de ontdekking van de cel, als grondvorm van alle levende wezens, alsmede die van de kunstmatige bereiding der organische verbindingen uit anorganische grondstoffen, het vraagstuk tot veel engere grenzen teruggebracht en wel : tot het ontstaan van de cel uit anorganische stoffen, zonder toedoen van het organisch leven.

In het wezen der zaak kan men zich zeer goed de mogelijkheid van zulk eene omzetting voorstellen. Waarom zou een eenvoudig lichaam, zooals de cel, niet even goed zonder het levensproces kunnen gevormd worden als een kristal, dat zooveel kunstvoller en ingewikkelder van bouw is. In eene vloeistof, die de elementen koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof enz. bevat, kunnen, door de onderlinge aantrekking van de atomen dier elementen en door hunne wederzijdsche bewegingen, moleculen gevormd worden. Deze moleculen werken weer aantrekkend op andere moleculen, die nog in de vloeistof aanwezig zijn en, evenals zij bij een kristal zich rangschikken tot een lichaam van bepaalden mathematischen vorm, zoo kan men zich evengoed denken, dat zij zich rangschikken tot een structuurloos klompje protoplasma, eene cel, eene bacterie.

En thans kunnen wij gerust van de oerteelt afscheid nemen. Wij vatten den draad van ons verhaal weer op.

Sluiten