Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertoonen, naar buiten in het water. Ontmoeten elkaar daar nu twee van die celletjes, die wel van twee verschillende koloniën afkomstig, maar overigens in uitwendigen vorm volkomen gelijk zijn, dan snellen zij dadelijk, als door eene plotselinge sympathie gedreven, op elkaar toe, leggen zich dicht tegen elkaar aan en versmelten eindelijk door een laatsten schok tot één enkel lichaam.

Zoo gaat het dus tegenwoordig nog bij de echte algenplanten ! Waarom zou dit dan, bij zulk een buitengewoon logischen gang van zaken, ook niet in den oertijd in het algemeen de weg geweest zijn, die tot eene versmelting en daarmede historisch naar de lijn der geslachtsvoortplanting voerde ?

Natuurlijk blijven daarbij enkele geheime punten over. Maar die blijven er immers overal, waar men tot in het wezen der levensverschijnselen doordringt?

Hoe is het mogelijk, dat twee op zich zelf afgesloten individu's, hetzij groot of klein, gelijk of ongelijk, in het algemeen levend kunnen versmelten ? Welke „sympathie" komt hier opeens in werking, waardoor levende cellen zich vereenigen, evenals de atomen van twee elementen bij de vorming van eene chemische verbinding ? Dat weten wij inderdaad niet. Maar gij moet u steeds duidelijk herinneren : wij weten ook in den grond der zaak niet, waarom stofwisseling in de cel noodig is, waarom uitscheiding en nieuwe opneming van stoffen, voeding en afscheiding, waarom groei en zelfsplitsing plaats hebben. Want ook bij dit proces van de levende samensmelting van twee cellen, krijgen wij in het algemeen den indruk, dat wij hier ook slechts met eene soort van positieve voortzetting of vervorming van één dier andere processen te doen hebben. Ik zeide reeds: de eenvoudigste verschijnselen in het leven der cellen berusten blijkbaar op de eenvoudigste stofwisseling, — zij zijn: opnemen van voedsel (eten), om de onbruikbaar geworden celstof aan te vullen — en uitscheiding, om deze onbruikbare stoffen, alsmede de niet verwerkte voedingsstoffen, te verwijderen.

Sluiten