Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tal van bijzondere „kamers" voor bepaalde doeleinden: zij vormen eene groote menigte van „organen." Hier een darm, waarin het voedsel verteerd wordt, daar eene long, waarin het bloed gezuiverd en versterkt wordt, daar weer de hersenen, waarmede men „denkt." En het raadsel van dit gansche huishouden wordt opgelost door een uiterst eenvoudig woord.

Naast het woordje „SQciaal" stellen wij een ander goed woord: verdeeling van den arbeid.

De myriaden van cellen, welke uw menschenlichaam samenstellen, vormen niet slechts eene sociale gemeenschap, maar er is tusschen deze sociale cellengemeenschap eene hoogst verstandige en gelukkige verdeeling van den arbeid tot stand gekomen. Van de tienduizenden cellen van uw lichaam houden er zich zoo en zooveel uitsluitend bezig met eten: zij vormen uwe voedingsorganen, bijvoorbeeld uwen darm. Een zeker aantal cellen hoort nog slechts; zij vormen uw gehoororgaan tot binnen in de hersenen. Andere cellen zien nog alleen: zij vormen uwe gezichtswerktuigen, van het uitwendige oog af, ook weer tot binnen in de hersenen. En zoo verder. Daar echter alle afzonderlijke cellen en alle, uit cellen gevormde, afzonderlijke organen tegelijkertijd in eene vaste sociale gemeenschap met alle andere staan, zoo komt de particuliere arbeid van elke cel ook aan alle overige cellen ten goede ; als de darmcellen voedingsstoffen opzuigen, dan circuleert het aldus verkregen voedsel ook door alle overige, zelf niet onmiddellijk voedsel-opnemende, cellen, — ook de gezichtscellen, gehoorcellen, bewegingscellen en hoe zij alle in het menschelijk lichaam ook heeten mogen, worden van hier uit indirect gevoed en versterkt: „de darmcellen eten ook voor haar mede."

Sluiten