Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht wordt. De beide wetten - onze tweede *n ^

in° bedw VM hare Wisselin9 als 't ware

in bedwang. O f gij neemt aan : dat uit de

voortbrengt^ en"daTv^Tde^tweet we' Tet m6dUsSen

« rdTJTS"

bracht. Of g„ beschouw, den po ,p L""t 'ÜTmV'""'' opgroei, als omb^o of larve, ,ls ,on„;|pe dan vervalt de derde wet want k u ' ~

dat (het woord zelf klinkt reeH a ^ 0nrij'p embry°.

danig ri|D wordt • P3rad°X genoe9) als *°°-

g ïjp wordt en jongen voortbrengt.

Ik mo?t ZIJ" meeSter WerkeIijk 9ek 9eworden was »

Ik moet uwen geest nog sterker bezweren Want n„ 7 . uwe vierde stolling u a v "wcren- Wan' nu komt

£ ee„ der

meen op deze oude wonderaarde bestaan.

Indien de dierkunde, in weerwil van „i u ♦

n« moe, ^ Th 'V°"°? * "

wprplH a- ■ , echter niet, hoevelen er op de

wereld d,e 1 „3emeen ook de„

Sluiten