Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonderen met kwistige hand opgehoopt heeft. Zoo ontmoet de zeevaarder ze in den open oceaan der tropen, als zoogenaamde zeeblaas of Physalia, wier zwemblaas, ter grootte van een kinderhoofd, schittert als gedreven zilver, dat in het violet en purper speelt, en die met een kam van lichtend karmijnrood gekroond is, waarvan de eet-, geslachts-, en verdedigingskwallen, met eene zachte ultramarijnblauwe tint, naar beneden afhangen.

En deze gansche schitterende kleurentempel vertoont natuurlijk ook liefde. Deze liefde is echter nog daardoor bijzonder leerrijk, dat zij u tegelijk duidelijk doet zien, hoe dit staatsmonster „individueel" (als dit woord hier geoorloofd is) tot stand komt.

Tusschen de eetdieren, bewegingsdieren en verdedigingsdieren van den stam zitten, zooals ik zeide, ook zuiver mannelijke en vrouwelijke geslachtsdieren — nu eens beide aan denzelfden stam, dan weer hier alleen mannelijke, daar alleen vrouwelijke. Zij hebben uitwendig nog betrekkelijk het meest hun algemeenen kwalvorm bewaard, — met den klokvormigen mantel en eene spil daaronder, die er als een mond uitziet. Maar als gij scherper toeziet, bemerkt gij, dat de vermeende mond dichtgegroeid is, — want ook hier stroomt het voedingsvocht onmiddellijk van de eetgenooten in de kolonie toe. Daarentegen splitst de wand van die spil hier een overvloed van mannelijke zaadcellen, daar van vrouwelijke eieren af. En de, hier nog afzonderlijk aanwezige, zwemklok heeft slechts het ééne goede doel, dat zij in sommige gevallen het aan de geslachtskwal mogelijk maakt om, bij volkomen rijpheid, de kolonie zelfstandig te verlaten en een eind ver op eigen gelegenheid weg te zeilen, ten einde hare geslachtsproducten in volle zee af te zetten.

Want het is ook hier natuurlijk weer dezelfde en eeuwig even noodzakelijke hoofdzaak: zaadcel en eicel van twee dieren uit verschillende kolonies moeten samensmelten, opdat de kringloop weer van voren af aan beginne. Uit het mengproduct van zulk eene „staatszaadcel" en van een

Sluiten