Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„staatsei" ontstaat eerst regelrecht één dier, — ééne kwal Uit deze ééne oerkwal ontspruit dan echter, als uit een, eerst éénzamen, maar uiterst vruchtbaren, landsvader, door knopvorming (derhalve ongeslachtelijk!) een gewemel van nieuwe kwallen die op de beschrevene wijze den „staat" helpen vormen.

Die weg van het kwallenei tot den poliep en van dezen eerst weer tot de kwal, dien ik hierboven als regel voor andere soorten van afzonderlijke kwallen beschreven heb is hier waarschijnlijk geheel afgebroken: uit het ei komt dadelijk de oerkwal te voorschijn en uit deze door knopvorming de geheele kwallenkolonie, met hare arbeidsverdeeling. Uit één bevrucht ei van de siphonophore ontstaat dus nogmaals de geheele ingewikkelde siphonophore zelf. Alle staatsburgers van den stam zijn dus b r o e d e r s en z u s t e r s onder elkaar, uit ééne dracht, evenals bij den rattenkoning — alleen dat uit het ei eerst slechts ééne kwal ontstaat, die dan (evenals bij de larvenpoliepen van de theekopjeshistorie) daarna uit haar lichaam nog weer zoo en zooveel broeder- en zusterkwallen voortbrengt.

Voor de variatie brengt hier dus een, reeds voldragen, kind eerst uit zijn lichaam eene menigte broertjes en zusjes voort. Dat hebt gij, bij al de wonderen van dit geslacht, nog op den koop toe. Maar in beginsel hebt gij nu al uwe vier menschenstellingen schaakmat gezet, niet waar? Alle vier zijn omvergezongen door ééne melodie, — door poliep en meduse.

Poliep en meduse vormen echter nog slechts een eerste uiterst klein sterretje in het gewemel van hetgeen zich boven de gastraea in het dierenrijk verheft.

Nu naar het andere grondbeginsel, — — den worm.

Sluiten