is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der liefde in de natuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats van één wormindividu herbergt de chemische fabriek van uw darm er voortaan eene geheele familie, die, dicht op elkaar volgend, ten slotte dat reusachtige monster vormen, dat de leek, als geheel, voor den eigenlijken lintworm houdt, omdat het bij eene oppervlakkige beschouwing, juist als geheel, op een reuzenworm met kop, hals en ringleden gelijkt. Het interessantste is echter het volgende.

De jonge wormen, die daareven door knopvorming ontstaan zijn, komen niet geheel met het stamdier overeen. Zij hebben ook hunne zenuwen en zekere resten van organen, zij zuigen voedingsvocht op, kortom : het zijn werkelijke jongen van den lintworm. Maar zij bezitten daarenboven nog volkomen ontwikkelde geslachtsorganen en wel: mannelijke en vrouwelijke in hetzelfde lichaam. Elk lid, elke jonge worm, brengt in zijn lichaam zaadcelletjes voort, die door een bevruchtend orgaan naar buiten kunnen gevoerd worden en daarnaast ook een eierstok met eene buis, waardoor de eieren te voorschijn komen. En terwijl de oude lintwprm maar steeds vlijtig voortgaat zijne liefde door knopvorming te uiten, ontwaakt ook in deze uitgebotte lintwormjongen spoedig reeds dezelfde liefde, doch alleen met dat verschil, dat hier geen knopvorming vertoond wordt, doch de echte dierlijke weg der geslachtelijke bevruchting ingeslagen wordt. De lintwormleden, elk op zich zelf man en vrouw in één persoon vereenigd, bevruchten elkaar echter, zooals zij daar dicht op elkaar in den menschendarm liggen, wederkeerig door kruisbevruchting, doordat elk aan den ander zaadcellen voor de bevruchting zijner eieren toestopt en tegelijk eieren voor het zaad van den ander ter beschikking stelt. Zelfbevruchting schijnt ook hier slechts uitzondering te zijn, zooals overal bij de hermaphrodieten.

Spoedig na afloop van de bevruchting der eieren drogen de zaadcellen in, de eieren echter worden gewoonlijk door eene harde schaal omringd, waarin zich meestal dadelijk en nog in het moederlijf een jonge lintworm-kleinzoon als embryo ontwikkelt. Het aantal der eieren, dat bij deze liefdes-