Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worm op zich zelf en dreef ook vroeger eene poos alleen rond. Toen had hij nog geen spoor van geslachtsorganen. En toch overkwam hem op een goeden dag eene zonderlinge begeerte. Hij begaf zich naar een tweeden van zijne soort, zij pakten elkaar wederkeerig met een kleine zuignap van den buik bij eene, beiderzijds voorhanden, kleine spil aan den rug en, als Siameesche tweelingen versmolten, schijnen beiden in het vervolg in zekeren zin nog slechts een enkel dier te vormen. Thans eerst, als „dubbeldier", worden zij geslachtsrijp en wel: elke helft zoowel mannelijk als vrouwelijk: een hefdesgedrocht, een erotische Briareus 3), met vier geslachtsorganen, die elkaar kruislings aan het dubbellijf bevruchten.

Maar dat was eigenlijk nog niet alles, wat ik aan het geval-lintworm wenschte toe te voegen.

Verplaats u nog eens in de kunstige chemische fabriek van een spijsverterend lichaam — ditmaal van het schaap. Eene bijzonder belangrijke zaal in deze fabriek heet: de lever. Want hier wordt een zeer kostbaar extract gedestilleerd, dat voor het gansche fabrieksbedrijf onmisbaar is : de gal. Aan de grens van deze zaal ligt een groote vergaarbak voor dit extract: de galblaas, en zoowel uit de zaal zelf, als uit dien vergaarbak, loopt eene bijzondere afvoerpijp, de galbuis, naar de hoofdzaal, waar de spijsverteringstoestellen werken, den darm. Hier, in deze belangrijke buisleiding van de fabriek, woont de leverbot 4), een platworm, die ook weer een even echte vrijbuiter en ongenoode gast is als de lintworm in den darm, doch die in zijne soort zelfstandiger is dan deze, want hij heeft nog zijn eigen mond en darm. Maar juist aardoor is hij voor de fabriek, waar hij zich binnengesmokkeld heeft, nog des te gevaarlijker; hij drinkt niet de gal op, maar onmiddellijk het bloed uit de lever en tast zelfs de wanden der bloedvaten aan, zoodat, bij aanwezigheid van

Sluiten