Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kreeft behoort tot die schepselen, waarvan de leek in het zoölogisch systeem zeker wel het minst weet, waar hij het plaatsen moet. Hij is eenvoudig zich zelf. En in vele opzichten is hij ook zulk een zelfstandige hansworst, dat men hem gaarne in dien rang zou willen laten. Maar toch is het aan den anderen kant niet te ontkennen, dat ook de kreeft, in zijne voornaamste kenmerken, met insect, spin, schorpioen, en met den duizendpoot overeenkomt. Dat hij schijnbaar uitsluitend in het water leeft (vooral in de zee, waarheen bijna geen enkel insect zich waagt) is van minder beteekenis, als gij u herinnert, dat niet slechts in uw bronwater kreeftachtige dieren huizen, doch ook achter de vaten en kisten in uwen vochtigen kelder. Hier verschuilt zich een oude, lieve huisvriend van u, onooglijk grijs van kleur en die niet verlangt, om bij het licht kennis met u te maken . de kelderpissebed. Dit is nu niets meer en niets minder dan een, op het land verdwaalde, en daar nooddruftig ademende, dwergkreeft, die als zoodanig tot onze merkwaardigste huisdieren behoort, zonder dat wij hem als zoodanig eeren. Het zal u niet bijzonder moeielijk vallen, om de pissebed in de buurt van de insecten of ten minste van de duizendpooten te plaatsen (zie de figuur op bladz. 117). Zoo kunt gij het ook met den kreeft beproeven, die u bovendien nog bijzonder duidelijk maakt, wat men bij deze dieren onder huidskelet verstaat: bij den kreeft is de chitinehuid gewoonlijk door afscheiding van koolzure kalk (dezelfde

Sluiten