Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij kent zeker wel vier soorten van kreeften. Den rivierkreeft of gewonen „kreeft", onzen rooden tafelheld voor de maanden zonder r (Mei tot Augustus). Den zeekreeft, die eigenlijk slechts een vergroote rivierkreeft uit de zee is. De garnaal, de aardige, bijna doorzichtige waternimf onder de kreeften, die echter toch aan den fijnproever in zijn achterlijf zulk een fijn boutje verschaft. En eindelijk de ronde „krab", die als potsierlijke kabouter alle kusten verlevendigt, doch meestal alleen door de volksklassen gegeten wordt.

Vier soorten. En de wetenschap telt er zoo ten naastenbij acht duizend ! En allen hebben op hun tijd lief of (als zij tegenwoordig uitgestorven zijn) hebben eens liefgehad, in de verdwenen bronnen en zeeboezems uit de vóórwereld . . . En bij die liefde der kreeften, en bij alle gelede dieren tot op het hoogste insect toe, is natuurlijk de hoofdmelodie weer dezelfde: twee geslachtsdieren, mannetje en wijfje, waarvan het ééne in zijn geslachtsorgaan de zaadcellen, het andere in den eierstok de eieren voortbrengt. Door de bevruchting komen zaad en ei samen en uit het bevruchte ei groeit een nieuw dier op. Het algemeene schema is steeds weer eenvoudig, tot vermoeiens toe, een eeuwig „Leitmotief", waarvan men zou meenen, dat de melodie ten slotte vervelend moest worden.

Maar de natuur speelt op dat eenvoudige thema telkens en telkens weer de wonderbaarste variaties. Acht duizend soorten. Als men ze alle kon onderzoeken in de bonte sprookjes van haar leven en hare voortplanting, dan zouden er niet duizend en één, doch zeker acht duizend sprookjes zijn, zoo boeiend, dat geen sultan erbij zou inslapen.

En er komt nog een zeer gewichtig punt bij, dat voortaan, hoe hooger men stijgt, niet alleen geldt van den kreeft, maar zoo algemeen mogelijk: de levensaandoeningen der geslachtsindividu's worden levendiger in de zoogenaamde „geestelijke" beteekenis. Een kreeft, of zelfs eene mier, is een geheel ander wezen, met betrekking tot de opgewektheid der liefdesbetuigingen, dan bijv. een bloedzuiger of een

Bölsche, Liefde i. d. Natuur, I, 2e druk 21

Sluiten