Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welijk orgaan, geheel binnen in het lichaam. De worst daarbuiten is dus bepaald iets vreemds.

Als wij onderzoeken, hoe zij aan de krab bevestigd is, dan blijkt iets, wat in alle opzichten afschuwelijk is. Uit de ééne overlangsche zijde van de worst boort zich in het lichaam der krab een vertakt vlechtwerk vast, dat er volkomen uitziet als de wortel eener plant, zooals in bovenstaande figuur te zien is. De wortels weven zich diep in de ingewanden van de krab, tot om darm en lever heen en het kan niet anders, of de kreeft zuigt met deze organen de voedingssappen van de krab op, op dezelfde wijze, als wij dit bij den lintworm gezien hebben. De krab wordt daardoor natuurlijk in haar eigen voedingsrantsoen eenigermate beperkt, maar, naar het schijnt, benadeelt deze gevaarlijke wortel, die haar, als de snavel van den arend bij Prometheus, in de lever hangt, niet ernstig haar leven, evenmin als bij de meeste menschen hun reusachtige dischgenoot, de lintworm, dit doet.

De worst en het vlechtwerk van eetwortels vormen te zamen den „wortelkreeft". Derhalve een kreeft, evenals ook de krab zelf er een is. Slechts met dit verschil, dat gene op deze leeft als een parasiet. En daar hij het zuivere hartebloed, of liever leverbloed, van zijn waarden gastheer met volle teugen kan lepelen, zoo heeft hij ook geen maag of darm, noch eenig orgaan voor voedingsdoeleinden, noodig. Alleen zijne eigene geslachtsorganen bezit hij nog in den leegen lichaamszak. Het afschuwelijke wortelvlechtwerk vervult dus de rol van mond en tong, welke zich belasten met het opzuigen van het voedingsvocht, dat de gastheer voor zijn gast gereed gemaakt heeft. Om te begrijpen, hoe die eetwortels ontstaan, moet men nagaan, tot welk kreeftengeslacht de wortelkreeft in engeren zin behoort en dit voert dan ook tegelijk tot de verklaring, waarom men hem, in zijn worst- en wortelstadium, in 't algemeen nog voor een wezenlijken en waarachtigen kreeft moet houden.

De wortelkreeft behoort tot eene groep van kreeftachtige

Sluiten