is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der liefde in de natuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreemd leven, opeens de liefdesbegeerte naar vreemd leven als leven ....

Hier begint nu bij den spinneman, wat men zoo juist in de beteekenis van een grootsch treurspel zou kunnen noemen : een strijd der plichten. Man, zoowel als vrouw, zijn er aan gewoon, dat men een naderend kleiner wezen onverbiddelijk verslindt. Ook eene medespin. Ook eene mannelijke medespin. Dit laatste weet de spinnevrouw als 't ware actief, de spinneman passief. Zij weet, dat men ook zulk een klein spinnemannetje voor goeden buit verklaart, inspint en verslindt, als hij onbescheiden nadert. Hij weet, dat men zich voor de dikke mevrouw Spin wel in acht moet nemen en hare krachtige nabijheid zooveel mogelijk ontvliedt. Maar nu het conflict: de liefde. Beiden moeten opeens „in liefde" samenkomen, elkaar regelrecht opzoeken.

Spinnevrouw en spinneman zijn bij dit volk van kruisridders, zooals bij de geheele familie der spinnen, van volkomen gescheiden geslacht. Hij heeft twee lange zaadbuizen in het lichaam, zij twee druiventrosvormige eierstokken. Eenvoudig op goed geluk zich voortplanten, zonder directe lichamelijke toenadering, zooals de luie oesters dat doen, gaat hier niet, want zoo iets is uitsluitend in het water mogelijk en bij dieren, die reeds op zich zelf gezellig en dicht bij elkaar leven. Het helpt alles niets: die beiden moeten bij elkaar komen. De geslachtsorganen, die zelf diep in het dikke spinnenachterlijf verborgen liggen, komen bij mannetje en wijfje beiden uit in eene opening aan de buitenzijde. Het eenvoudigste zou dus zijn, dat zij nu toch eens voor deze enkele maal in ernst vrede sloten, en op het web van de ééne partij bij elkaar kwamen, om die openingen met elkaar in aanraking te brengen. Als dat maar niet zoo gevaarlijk was ! Heer Spinneman zit natuurlijk het meest in angst.

Als hij nu eens werkelijk een huwelijksaanzoek waagde en in het vreemde net klauterde ..., maar een „blauwtje" beteekent hier nog iets meer dan een gewond hart. Wie hier