Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo schitterend uitkomt: de beide ouders, die de jongen voeden en verplegen, en gij hebt den weg geheel vóór u, die weer tot vereeniging moest leiden.

Nu zijt gij, wel is waar, met de bij nog niet bij zwaluw en nachtegaal. Maar gij zijt toch altijd een heel eind hooger dan bij de kruisspin. Gij weet ook, dat de bijen en mieren gezellig leven, zoodat zij dus op den weg der verdraagzaamheid de spinnen ver vooruit zijn, — en dat zij hare jongen zorgvuldig verplegen. En dus verwacht gij nu minstens ook hier wel reeds een stap nader te zijn gekomen tot dien hoogeren vorm van echt. De bijen daarginds in de heideplantjes „verzamelen" iets, zooals gij gezien hebt, en dat willen zij dus ergens heen brengen. Wat ligt meer voor de hand, dan dat zij het verzamelde meebrengen voor hare jongen, haar kroost, hare larven ?

Het toeval wil, dat dit verzamelen zelf reeds eene voortdurende liefdeshandeling is, — niet voor de nijvere bijen zelf, doch voor de bloemen, die zij bezoeken. Ik heb vroeger reeds met u over de kruisbevruchting der planten gesproken. Hoe de wet tegen de zelfbevruchting haar belet, gebruik te maken van die geslachtsdeelen (mannelijke meeldraden en vrouwelijke stampers), welke in dezelfde bloem aanwezig zijn. En hoe de bloemen, die zich voor de liefdeshandeling niet zelf tot elkaar kunnen begeven, uit nood een gelukkigen, gedwongen liefdes-postdienst in de af- en aanvliegende insecten gevonden hebben. Hier beladen zij den bezoeker met stuifmeel en daar strekken vrouwelijke deelen, die rijp voor de bevruchting zijn, zich naar hem uit en nemen het vreemde zaad als levensmanna gretig op. Ook de bij is zulk een eeuwige postillon d' a m o u r, die aan de planten, door de stuifmeelkorrels, waarmee zij onwillekeurig rondtrekt en die zij op de juiste plaats uitstrooit, als 't ware weer vergoedt, wat zij haar aan den anderen kant te kort doet door de ladingen stuifmeel en honing, die zij voor haar privaatgebruik inpakt en meeneemt. Doch dit slechts ter loops om te doen zien, hoe

Sluiten