Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Tienen en eenen bij tienen en eenen, b.v. 46 + 24 (later 46 + 20 + 24).

De eenen zijn zoo gekozen, dat de som der eenen = 10.

8. Eenen bij tienen en eenen, b.v. 56 + 9 (later 56 + 20 + 9, 56 + 21 + 5, 56 + 4 + 3, 56 + 8 + 7). De eenen zijn zoo gekozen, dat de som der eenen > 10 is.

9. Tienen en eenen by tienen en eenen, b.v. 56 + 29 (later 56 + 9 + 24, enz.).

De eenen zijn zoo gekozen, dat de som der eenen >10 is.

Deze gevallen worden alle mondeling behandeld en daarna schriftelijk bewerkt en wel eerst in den vorm, zooals ze hier gegeven zijn (verbonden door het plusteeken), later in den vorm, bij cijferen gebruikelijk (onder elkander plaatsen, zoodat de gelijknamige eenheden onder elkaar komen te staan).

Tot aan dezen overgang tot den „cijfervorm" toe, wordt, om het hoofdrekenen tot zijn recht te doen komen, elk geval zoo veelzijdig mogelijk beschouwd; 46 + 23 b.v. èn als 46 + 20 + 3 èn als 40 + 20 + 6 + 3; 46 + 9 èn als 46 + 10 — 1 èn als 46 + 4 + 5 èn als 40 + 6 + 9; 56 + 8 + 7 èn als 56 + 10 — 2 + 10 — 3 (= 76 — 5 = 71) èn als 56 + 4 + 4 + 7 (= 60 + 4 + 6 + 1 = 60 + 10 + 1 = 70 + 1) èn als 50 + 6 + 8 + 7 (= 50 + 21 = 71); 56 + 29 èn als 56 + 20 + 9 (= 76 + 9 = 85) èn als 56 + 30 — 1 (= 86 — 1 = 85) èn als 60 + 29 — 4 (= 60 + 25 = 85) enz. Zoo wordt steeds naar verschillende manieren gezocht, waardoor de verkortingen (als een of meer der getallen dicht bij een veelvoud van 10 zijn gelegen) van zelf ter

Sluiten