Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

§ 10. Omvang van dien cursus 63.

I. Het begrip breuk 64.

II en III. Herleiden van onechte breuken tot

gemengde getallen en omgekeerd 67.

IV. Vereenvoudiging van breuken 68.

V. Optelling en aftrekking van gelijknamige

breuken 68.

VI. Vermenigvuldiging van breuken 69.

VII. Deeling van breuken 70.

VIII. Tiendeelige breuken 71.

Het vijfde leerjaar.

§ 11. De leerstof voor het vijfde leerjaar , haar verdeeling

en behandeling 73.

I. Optelling van breuken 73.

II. Aftrekking van breuken 80.

III. Vermenigvuldiging van breuken 81.

IV. Deeling van breuken 85.

Het zesde leerjaar.

§ 12. De leerstof voor het zesde leerjaar 94.

I. De interest-rekening 94.

II. Verhoudingen 97.

III. Menging-rekening 102.

II. HET METRIEK STELSEL.

§ 13. Het belang van kennis van het metriek stelsel . . 104.

§ 14. Het eerste leerjaar 107.

§ 15. Het tweede leerjaar 107.

§ 16. Het derde leerjaar 109.

§ 17. Het vierde leerjaar 110.

§ 18. Het vjjfde leerjaar 114.

§ 19. Het zesde leerjaar 116.

III. WAARDE VAN HET REKENONDERWIJS.

g 20. Beteekenis van het onderzoek naar die waarde . . 122.

§ 21. Het nut van rekenkundige leerstof voor de school . 122.

§ 22. Het nut van rekenkundige leerstof voor het leven . 126.

§ 23. Het gepaste van rekenkundige leerstof 130.

§ 24. Rekenkundige leerstof en de verstandelijke vorming. 131.

§ 25. Rekenkundige leerstof en de zedelijke vorining . . 141.

Sluiten