Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsche geloofsbelijdenis, die wij van Guido de Bres gehoord hebben.

Van Guido de Bres alleen, of ook van anderen gehoord ?

Reeds de oorspronkelijke titel der Confessie onderstelt kennelijk het auteurschap van vele personen, niet van één persoon.

Onze vraag moet dus luiden:

Wat weten wij aangaande het ontstaan der Nederlandsche Geloofsbelijdenis uit: de Bres' levensgeschiedenis ? de Bres' geschriften ? de Belijdenis zelve?

de geschriften dergenen, die als medeopstellers der Confessie worden genoemd ?

de verklaringen van de Bres' tijdgenooten P en de boeken van latere schrijvers?

Ziedaar de vragen, wier antwoorden ons de geboortegeschiedenis der Confessie zooveel mogelijk doen kennen

Vooreerst dan do vraag: Wat weten wij aangaande het ontstaan der Nederlandsche Gel ofsbeljjdenis uit de Bres' levensgeschiedenis9

En dan zij hier vooral herinnerd aan de Bres' verblijf te Doornik van 1559 tot '61, juist de jaren waarin de Belijdenis vervaardigd werd. Als antwoord op het zingen der psalmen van Marot twee avonden aaneen in de straten van Doornik, zond de Landvoogdes Margaretha van Parma in October 1561 drie commissarissen naar de stad, om verdachte personen te vangen en te

Sluiten