Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pieren en boeken, en daaronder verschillende gedenkstukken, verzamelingen van preeken, minuten, brieven, uittreksels, aanteekeningen en dergelijken, zoo in het fransch als in 't latijn, waarin zijn opgenomen verschillende uitspraken der heilige schrift en eenige schrijvers, voor het meerendeel in 't grieksch en sommigen in 't hebreeuwsch, alles geschreven met denzelfden letter en karakter (gelijk wij bij vergelijking gezien hebben) als de missive, die ons werd gezonden en geworpen werd binnen de eerste poort van het kasteel, hetgeen ons zekerheid geeft dat de missiven geschreven en samengesteld zijn geheel door genoemden Guy, en ons bijgevolg ontheft van de bekommernis die wij tot dusver hadden, om te weten wie ze had geschreven en samengesteld.

Wat meer is, tusschen genoemde papieren heeft men ontdekt verschillende brieven, van verschillende kanten aan genoemden Guy geschreven, en onder dezen een brief van Jan Calvijn van het jaar 1556, waardoor hij antwoordt op zekere vragen, die genoemde Guy hem had gesteld. ...

Waardoor wij voldaan zijn over verschillende zaken, die wij wenschten te weten, namelijk dat genoemd persoon zich noemt Guy de Bresse, geboortig van Mons, gelijk wij geschreven hebben gevonden met zijn eigen hand in sommigen van zijn boeken, zoo in 't latijn en grieksch als fransch, waarvan sommigen dat woord Guy hadden uitgewischt, en in plaats daarvan hadden gezet Hieromme, om zich te meer onkenbaar te maken

Genoemde persoon is de surveilleerende en generale minister van die Calvinistische sectarissen, voornamelijk in deze stad, Rijsel, en Yalenciennes, waar hij zijn ver-

Sluiten