Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te houden. En dat alles vóór, niets tegen hun onderstelling pleit.

Wat weten wij aangaande het ontstaan der Nederlandsche Geloofsbelijdenis uit de Bres' geschriften?

Aaar tijdrekenkundige orde noemen wij hier het eerst »Le baston de la foy Crestienne", een boekje dat door de Bres te Rijssel vervaardigd en in 1555 te Lyon in druk uitgegeven werd. De Nederlandsche vertaling voert den titel „Staf des geloofs". Het staaft met keur van aanhalingen uit de kerkvaders de Gereformeerde geloofswaarheden tegenover de leer der Roomsche kerk. Die Gereformeerde geloofswaarheden werden later ordelijk gerangschikt in de Confessie. „Le baston" had voor ons doel zeer belangrijk kunnen zijn, indien het boek na de Belijdenis verschenen was. Nu het omgekeerde het geval is, heeft het voor ons onderzoek niet het minste belang.

Ten tweede noemen wij hier de Bres' hoofdwerk, »La racine, fondement des anabaptistes ov rebaptisez de nostre temps. Avec tres ample refutation des arguments principaux, par les quels ils ont accoustumé de troubler 1'Eglise de nostre seigneur Jezus Christ, et seduire les simples. Le tout reduit en trois livres, 'par Guy de Bres '. Het boek telt in de uitgave van 1595, gedrukt bij Pierre de St. André, 15 + 903 bladzijden en verscheen het eerst in druk in 1565, tijdens de Bres' verblijf te Sédan als predikant van Henri Robert de la Marck, hertog van Bouillon De titel der eerste Hojlandsche uitgave luidt: „De Wortel, den oorsproock ende het fondament der wederdooperen, oft herdooperen van onsen tyde. Met overvloedige wederlegginghe der

Sluiten