Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemen zend ik u toe, zooveel ik kon uit het fransch door mij vertaald. Het was mij door afleiding en bezigheden nog niet mogelijk, do hoofdstukken der tucht in het latijn te vertalen".

Onze eerbied voor de fransche belijdenis klimt nog, nu zo blijkt als door het bloed van martelaren geschreven te zijn.

Portanus noemt een hartverheffende reden van ontstaan, de begeerte om onder woedende vervolging eendrachtig stand te houden. Professor Müller mikt minder hoog, als hij spreekt van een strijd over de praedestinatie, die in 1558 te Poitiers uitbrak. Antoine de la llocheChandieu, predikant te Parijs, werd derwaarts afgezonden om het geschil bij te leggen. Tevens dook do gedachte op, een gemeenschappelijke belijdenis en kerkordening als eenheidsband om de verstrooide gemeenten te slaan. De gemeente van Parijs volvoerde het plan.

De auteur van het beroemde werk Histoire ecclesiastique des Eglises reformées au royaume de France, hetwelk de meesten aan Beza toekennen, geeft een zeer uitvoerig en anders luidend bericht van ontstaan *).

1) Tom. I. p. 172 etc. Or quelques difficultés qui se presentassont de toutes parts contre les povres fideles, tant s'en fallut qu'ils perdissent courage: au contraire ce fut en ce temps que Dieu par sa singuliere graco inspira toutes les Eglises Chrostienncs dresaees en France de s'assembler pour s'accorder en unité de doctrine et discipline conformement ii la parole de Dieu. Lors donques, a savoir le vingtsixiesmo do May audict an 51.D LIX, s'assemblerent a Paris les deputés de toutes les Eglises establies iusques alors en France et lil d'un commun accord fut escrite la confession de foy, asserable fut dressee la discipline ecclesiastique au plus pres de l'institution des Apostres et selon que la circonstance des temps portoit alors: chose vraiment conduite par 1'esprit

Sluiten